Privacyverklaring

Deze privacy-verklaring is kort en kracht en vertrouw erop ook volledig. Mocht je iets missen of aanvullingen hebben, laat het mij dan weten via de email marion@getmoreperformance.com zodat ik dit kan navragen bij de wet om actie te ondernemen voor verwerking ervan.

Gegevens Getmoreperformance
Kantoor-adres: Paseo Marítimo Antonio Banderas 30, 29003 Málaga
Website: https://getmoreperformance.com
Email: marion@getmoreperformance.com
Contactpersoon: Marion Naus / Nederlandse / woont en werkt vanuit Málaga
Telefoon: +31 645 483 263

Persoonsgegevens
Getmoreperformance is in het bezit van je voornaam, achternaam, emailadres en eventueel telefoonnummer omdat:
– je toestemming hebt gegeven voor ontvangst van PerformancePower waarin info
– je via de website hebt opgegeven voor PerformancePower met wekelijkse info
– je gebruikt maakt van onze diensten zoals vermeld op de website of via maatwerk.

Gebruik persoonsgegevens
Wij hebben alleen de intentie om gebruik te maken van je gegevens bij
– het versturen van PerformancePower waar je toestemming voor hebt gegeven
– het bellen of emailen dat te maken heeft met de dienst die wij (gaan) uitvoeren
– het versturen van de factuur of herinnering van betaling.

Minderjarigen
Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen en gaan uit van vertrouwen en verantwoordelijkheid van de persoon die zich opgeeft voor het ontvangen van PerformancePower of gebruik wilt maken van onze diensten. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijke voor het doorgeven van onjuiste informatie naar ons toe. Delen van je persoonsgegevens met derden
– Getmoreperformance verstrekt je gegevens aan derden met jouw toestemming
– Getmoreperformance verstrekt je gegevens aan derden als dit in de overeenkomst staat vermeld voor de uitvoering van de overeengekomen dienst
– Getmoreperformance verstrekt je gegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle situaties stellen wij je op de hoogte per email.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van je gegevens
Te allen tijde kun je het verzoek indienen voor het inzien, aanpassen of verwijderen van je gegevens. Dit doe je bij de info PerformancePower door de mogelijkheid tot uitschrijven onderaan in de blog. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens of je toestemming in te trekken door een verzoek te sturen naar marion@getmoreperformance.com Wij zullen dit verzoek checken op echtheid door je te bellen of een app te sturen als wij in het bezit zijn van je telefoonnummer. Bij verificatie verwijderen wij je gegevens en bevestigen dit per email waarna wij ook je email verwijderen. Mochten wij je telefoonnummer niet hebben dan sturen wij een mail om te checken of deze van jou afkomstig was en zullen dan alsnog met jouw toestemming overgaan op het verwijderen van je gegevens. Ook bij het verzoek via email om je gegevens aan te passen, zullen wij dit eerst checken door met je te bellen als het telefoonnummer in ons bezit is of je een mail te sturen om het te checken. Als de gegevens zijn aangepast bevestigen wij dit weer per email.

Klacht indienen
Als je denkt een klacht te willen indienen dan doe je dit bij de toezichthouder persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Automatisering
Er worden geen automatische verwerkingen gedaan door computers of geautomatiseerde systemen zonder tussenkomst van mijzelf. Alle beslissingen en verwerkingen van gegevens zijn eerst door mij goedgekeurd voordat het automatisch wordt opgeslagen of verwerkt.

Cookies
Getmoreperformance maakt geen gebruik van cookies of welke andere vergelijkbare technieken.

Beveiliging gegevens
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus door maatregelen om verlies, ongewenste openbaarmaking, misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als je aanwijzingen hebt van misbruik of notie dat je gegevens onvoldoende zijn beveiligd, neem dan contact op met marion@getmoreperformance.com

Deze privacy-verklaring is kort en kracht en vertrouwen erop ook volledig.
Mocht je iets missen of aanvullingen hebben, laat het mij dan weten via de email marion@getmoreperformance.com zodat ik dit kan navragen bij de wet om actie te ondernemen voor verwerking ervan.

Datum: 7 februari 2024

Gratis checklist Energiek Gezond Overwinnen

Heb je een vraag?